wpis-2-foto

Lekarstwo na nudną szkołę

W polskiej szkole wieje nudą”wielokrotnie słyszałam takie słowa zarówno od uczniów jak i nauczycieli. Zawsze odpowiadam, że każde z nich powinno zacząć najpierw od siebie, podjąć twórcze działania, które przyczynią się do stworzenia szkoły otwartej na nowości, potrafiącej na nowo i w sposób twórczy podejmować każdy nowy dzień. Czy taka szkoła może istnieć? Jak najbardziej tak, z tym że wymaga obecności twórczych uczniów i nauczycieli.

Twórczy uczeń

Oto kilka cech twórczego ucznia/dziecka:

 • Poszukuje oryginalnych rozwiązań,

 • Charakteryzuje się wrażliwością emocjonalną, bez problemu wyraża swoje uczucia
  i potrafi właściwie odczytywać je u innych ludzi,

 • Jest niezależny w myśleniu i ocenianiu,

 • Często zadaje oryginalne pytania

 • Podejmuje się trudnych zadań, które wymagają wzmożonej koncentracji,

 • W oryginalny sposób wykorzystuje zmysł wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu,

 • Przyjmuje otwartą postawę wobec świata i ludzi,

 • Nie boi się ryzyka.

A skąd tak naprawdę bierze się twórcze myślenie u ucznia? Przede wszystkim z: obserwacji przyrody i ludzi, analizy tego, co zostało wymyślone w przeszłości, rozwiniętej wyobraźni, nastawienia na sukces, stale zmieniających się potrzeb i oczekiwań, indywidualnych cechy osobowości.

Zdecydowanie ścisły związek z twórczością mają również emocje ucznia. Wśród nich najbardziej sprzyjają twórczości takie emocje jak: zaskoczenie, zdziwienie, pasja, fascynacja, ciekawość. W ramach zajęć dydaktycznych i wychowawczych możliwe jest podjęcie wielu działań, mających na celu wzmacnianie i pobudzanie twórczości u uczniów. Można do nich zaliczyć: wzmacnianie świadomości twórczej, rozwijanie wysokiej motywacji oraz wytrwałości, wzmacnianie ciekawości i chęci podejmowania ryzyka, pobudzanie wrażliwości oraz trenowanie pamięci.

Twórczy nauczyciel

Coraz częściej mówi się o potrzebie obecności w polskich szkołach twórczego nauczyciela, który swoją pasją porwie uczniów do aktywności, wskaże im właściwą drogę działania, rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności, a przede wszystkim sprawi,
że szkoła będzie naturalnym czynnikiem w twórczym rozwoju dziecka. Jaki tak naprawdę powinien być twórczy nauczyciel? Przede wszystkim jego działalność dydaktyczna
i wychowawcza nie może być schematyczna, wymaga poszukiwania i wypracowania coraz to nowszych sposobów postępowania.

Czego zatem należy wymagać od twórczego nauczyciela? Przede wszystkim zmiany. Nie może to być osoba, która zdobyte przez siebie wykształcenie i doświadczenie zawodowe traktuje jako pewną stałą w swoim życiu, będącą punktem wyjścia do wszelkich działań. Jest to nauczyciel pomysłowy, a zarazem otwarty na pomysły innych. Charakteryzuje się nowatorstwem pedagogicznym – potrafi odnaleźć się w nowych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych, samodzielnie tworzyć takie sytuacje i pomóc odnaleźć się w nich swoim uczniom.

Jako „człowiek zmiany” powinien nieustannie uczyć się nowych rzeczy, poszukiwać, eksperymentować, decydować o różnych sposobach rozwiązania sytuacji problemowych. Zarazem nauczyciel nie może być zagrożeniem dla twórczości swoich uczniów, w takim sensie, że umiejętnie powinien być otwartym na ich oryginalność, słuchać ich opinii i liczyć się z ich różnymi wizjami świata.

Twórczy nauczyciel powinien przyjąć następujące zasady postępowania:

 • Docenianie twórczego myślenia u wychowanków i stworzenie warunków, by oni sami również potrafili doceniać swoje pomysły,

 • Uczenie tolerancji i akceptacji dla twórczych rozwiązań powszechnych problemów, np. agresji w klasie szkolnej,

 • Brak narzucania sztywnych schematów podczas aktywności podejmowanej w klasie szkolnej czy na szerszym forum szkoły, tworzenie twórczej atmosfery,

 • Udostępnianie możliwości potrzebnych do realizacji nietuzinkowych pomysłów wychowanków,

 • Uczenie konstruktywnej krytyki wobec własnych wytworów wychowanków czy ich aktywności,

 • Wychowywanie uczniów otwartych na nowe możliwości

Twórcza praca, zarówno ucznia jak i nauczyciela, zaspokaja przede wszystkim potrzebę uznania i sukcesu, podnosi poczucie własnej wartości. Z takiego podejścia płyną również korzyści dla całego systemu edukacji.

Twórcze i niekonwencjonalne postępowanie nauczycieli pozwoli na przygotowanie młodych pokoleń do życia w demokratycznym społeczeństwie, w którym nie będą jedynie pionkami, a aktywnymi uczestnikami życia społecznego, do którego wniosą wiele nowych pomysłów i zastosowań.

Edukacja oparta na twórczości jest w dużym stopniu drogą do odkrywania potencjału tkwiącego w każdym uczniu. Korzyści płynące z twórczej postawy wobec życia i edukacji są naprawdę wymierne. Potrzeba nam jedynie twórczych nauczycieli, którzy poprowadzą przez kolejne szczeble edukacji twórczych uczniów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *