POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności strony internetowej

www.ilonagolebiewska.pl

oraz widgetów z nią powiązanych


Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 


Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach funkcjonowania strony autorskiej Ilony Gołębiewskiej pod adresem www.ilonagolebiewska.pl.


Właścicielem strony jest Ilona Gołębiewska, zamieszkała w Warszawie (Polska). Adres do korespondencji pocztowej: Ilona Gołębiewska, Skr. pocztowa nr 58, 00-987 Warszawa 4, ul. Targowa 73. Kontakt z autorką jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny na fanpage’u strony w serwisie Facebook lub pod adresem mailowym strony – ilona.golebiewska@gmail.com. Właściciel strony jest administratorem danych.


W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 oraz 14 RODO niniejszym przekazuję Pani/Panu informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W związku z tym oświadczam, że jestem właścicielem/administratorem następujących mediów:

 1. Strony internetowej www.ilonagolebiewska.pl
 2. Profilu prywatnego na FB „Ilona Gołębiewska”
 3. Strony na FB „Ilona Gołębiewska-strona autorska”
 4. Grupy na FB „Domowe zacisze Ilony Gołębiewskiej i jej przyjaciół”
 5. Profilu na Instagramie „ilona_golebiewska”
 6. Kanału na YouTubie „Ilona Gołębiewska”

&1

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator– właściciel strony internetowej, Ilona Gołębiewska, zamieszkała w Warszawie. Adres do korespondencji pocztowej: Ilona Gołębiewska, Skr. pocztowa nr 58, 00-987 Warszawa 4, ul. Targowa 73. Kontakt mailowy: www.ilonagolebiewska.pl
 1. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.ilonagolebiewska.pl, na serwerze Nazwa.pl (www.nazwa.pl), domena w serwisie OVH (www.ovh.pl).
 1. Użytkownik– każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca ze strony.

&2

DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt.1.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na stronie.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

II. Podanie danych przez Użytkownika

 1. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.
 2. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji strony.

III. Gromadzenie danych przez Administratora

 1. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na stronie.
 2. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 3. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia strony.

IV. Podstawa przetwarzania danych

 1. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:

a) prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

c) prawo do przenoszenia danych;

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

&3

SYSTEM KOMENTARZY

 1. Użytkownik zostawiając komentarz na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez wewnętrzny system komentarzy zgodnie z jego polityką prywatności.
 2. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na stronie, ale przechowywane są przez wewnętrzny system zarządzania komentarzami.
 3. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w wewnętrznym systemie komentarzy.

&4

POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swojej stronie technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na stronie:

 1. widget Facebook pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie posta;
  widget Instagram umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
 2. widet YouTube umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych filmów;
 3. widet Twittera umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
 4. kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki strony.

&5

POSTY SPONSOROWANE

 1. Na stronie zamieszczane są posty sponsorowane w postaci recenzji książek. 
 2. Post sponsorowany zawiera reklamę produktu w postaci książki, recenzję oraz logo wydawnictwa, które przekazało ją do recenzji. 
 3. Posty sponsorowane zamieszczane są na stronie wyłącznie w celach marketingowych.
 4. W postach sponsorowanych mogą być zamieszczone linki prowadzące do:
 5. sklepów internetowych umożliwiających kupno zrecenzowanej książki;
 6. strony wydawnictwa, które przekazało książkę do recenzji;
 7. strony autorskiej lub serwisu autora danej książki.

Powyżej wskazane linki prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron. 

&6

UDZIAŁ W KONKURSACH

 1. Biorąc udział w organizowanych przez Administratora konkursach, wyrażasz zgodę na:
 2. publikację swoich danych – imię i nazwisko lub nick – w celu ogłoszenia zwycięzcy
 3. przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu i inne) wyłącznie dla celów konkursowych
 4. dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do Administratora poprzez mail: Ilona.golebiewska.pl lub „wyślij wiadomość” na profilu na Facebooku, a po wysyłce nagrody i/lub potwierdzeniu jej odebrania, zostaną usunięte. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i tylko do momentu wysyłki nagrody lub do czasu przekazania ich ewentualnemu Sponsorowi nagród, jeśli to on dokonuje wysyłki.

&7

PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM:

 1. Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom prowadzącym obsługę sklepu internetowego, dostawcom usług IT, firmom kurierskim oraz podmiotom świadczącym usługi marketingu.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowych.
 3. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Przygotowując treść powyższej informacji Administrator kierował się tym, aby były one w jak największym stopniu przystępne, zrozumiałe i precyzyjne, zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO. Jeżeli mimo to ma Pani/Pan jakiekolwiek uwagi, wątpliwości lub pytania, należy w tym celu skontaktować się z Administratorem pod w/w dane kontaktowe.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych u Administratora zawarte zostały w „Polityce przetwarzania danych osobowych”, dostępnej na stronach internetowych administratora (pod adresem: www.ilonagolebiewska.pl) oraz w siedzibie Administratora.

Ilona Gołębiewska