SZTUKA 1

ARTETERAPIA – uzdrawiająca moc sztuki


Znaczenie arteterapii dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży

Aretetarpia odgrywa ogromną rolę w pracy z dziećmi i młodzieżą, spełnia wiele funkcji kompensacyjnych, pomaga w przezwyciężaniu skutków choroby lub ich zapobieganiu. Pozwala też dziecku na wyrażanie intrapersonalnych konfliktów w sposób pozawerbalny, poprzez „przelanie” swoich uczuć na kartkę papieru czy też wcielenie się w postać, która będzie reprezentować jego własne emocje.

Dziecko uczy się rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych uczuć. Za pośrednictwem sztuki realizuje swoje niespełnione potrzeby m.in. bliski kontakt w zabawie z innymi dziećmi z klasy, które na co dzień mogą nie chcieć utrzymywać z nim kontaktu. Poprzez zabawę dziecko może też pokazać swoje zdolności czy umiejętności, zaprezentować się od tej strony, która  nie jest  bliżej znana nauczycielowi czy kolegom.

Arteterapia rozbudza w dziecku korzystne emocje i pozytywnie wpływa na jego samopoczucie, relaksuje, odpręża i stymuluje do większej pracy umysłowej. Uczniowie poprzez zabawę łatwiej i szybciej przyswajają informacje, są podatni na liczne bodźce mogące obudzić w nich nowe zainteresowania czy poszerzyć wiedzę.

Arteterapia kompensuje braki i niepowodzenia doznawane w określonej dziedzinie życia. Przyczynia się do tego, że uczeń poprzez zabawę zapomni np. o negatywnej sytuacji w domu, jego ograniczeniach zdrowotnych, czy też po prostu na chwilę pozwoli stać się człowiekiem, którym chciałby być. Nauczyciel powinien też zwracać uwagę na znaczenia nadawane przez ucznia osobom, zdarzeniom, relacjom między osobami, analizować je i starać się zrozumieć treść przekazu dziecka.

Moim zdaniem możemy wyróżnić trzy zasadnicze funkcje, jakie spełnia artetarapia w pracy z dziećmi i młodzieżą:

  1. Edukacyjną – dostarczenie uczniom informacji, które pozwolą na zadawanie sobie pytań odnośnie celu i sensu życia, swojego miejsca w klasie, szkole, w rodzinie, mając na celu uświadomienie sobie swojej niepowtarzalności.
  2. Rekreacyjną – sprowadza się do stworzenia dziecku warunków umożliwiających wypoczynek, nabrania dystansu do swoich problemów, jak również regeneracji sił potrzebnych do ich przezwyciężania.
  3. Korekcyjną – kompensacja uszkodzonych mechanizmów zdrowymi lub dążenie do zniwelowania ich negatywnych skutków.

Można zatem stwierdzić, iż arteterapia stanowi użyteczną formę pracy z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku. Tym, co decyduje o skuteczności atreterapii jest możliwość wykorzystania sztuki w komunikacji międzyludzkiej – może służyć jako niewerbalny komunikat, element „mowy symbolicznej” do wyrażania swoich uczuć, postaw, poglądów. Prawidłowo prowadzone zajęcia z dziećmi i młodzieżą, angażują ich emocje, uczucia, wyobraźnię, sprzyjają ich intelektualnemu, estetycznemu i emocjonalnemu rozwojowi.

Sztuka 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *